Jak załatwić dom opieki dla seniora?

Domy opieki dla osób starszych mogą być świetnym rozwiązaniem, gdy nie jesteśmy już w stanie łączyć codziennych obowiązków, takich jak praca i prace domowe, z opieką nad osobami starszymi wokół nas. W takich placówkach seniorzy otrzymują całodobową opiekę wykwalifikowanych ratowników medycznych i personelu medycznego.
Pomagają starszym dorosłym w ich codziennym życiu, zapewniając im dodatkowe zajęcia, rozrywkę i niezbędną pomoc. Umieszczenie bliskiej osoby: dziadka lub rodzica w domu opieki to zawsze trudna decyzja. Często i bardzo niesłusznie jest to postrzegane jako zachowanie rozwiązujące problemy. Na szczęście w naszym kraju powoli się to zmienia, coraz więcej osób boryka się z niesprzyjającymi warunkami życia z osobą starszą, która często choruje, zgłaszając się do prywatnych domów opieki i będąc tam dla nich bliscy szukają miejsca. Jak zaaranżować lokalizację prywatnego domu opieki? Jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Jak wygląda procedura ubiegania się o miejsce w domu opieki dla chorego?

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o przyjęcie do domu pomocy społecznej jest złożenie pisemnego wniosku do najbliższego ośrodka pomocy społecznej o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Takie wnioski zgłaszają seniorzy lub ich prawni opiekunowie. Pracownik socjalny pomoże skompletować niezbędne dokumenty i przeprowadzi wywiad środowiskowy.

Konieczne jest potwierdzenie, że osoby starsze nie mogą być objęte opieką w miejscu ich zamieszkania. Po wykonaniu wszystkich tych procedur pracownik socjalny powinien złożyć wniosek o skierowanie do domu opieki. Do wniosku o zakwaterowanie w domu opieki należy również dołączyć opinię o stanie zdrowia wnioskodawcy i zaświadczenie o dochodach, zgodę na odliczenie kosztów przyjęcia do domu opieki oraz oświadczenie, że zostanie umieszczony w placówce. Dokumenty te zostaną przekazane do odpowiedniej agencji, która zdecyduje się skierować do odpowiedniego domu opieki. Zwykle są to miejsca blisko miejsca zamieszkania. Jeżeli jest to kwestia zamieszkania poza obszarem, należy to zaznaczyć we wniosku i odpowiednio uzasadnić.

Państwowe domy opieki

Państwowe domy opieki są własnością agencji samorządowych i faktycznie są domami opieki. Tylko ci, którzy ze względu na wiek nie mogą żyć samodzielnie i nie mogą uzyskać pomocy z innych pomieszczeń, mają prawo do umieszczenia w Państwowym Domu Pomocy Społecznej. Zazwyczaj osoby te kierowane są do domu pomocy społecznej znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania. Jeśli jednak czas oczekiwania w najbliższym domu opieki jest dłuższy, na prośbę osoby starszej można ją wysłać w inne miejsce z krótszym czasem oczekiwania. Niestety, dużym problemem są wakaty w państwowych domach opieki.

W przypadku braku wolnych miejsc w jakimkolwiek domu opieki, wejdź na listę oczekujących i czekaj. Niestety nie ma bezpłatnych domów opieki. Koszty są bardzo zróżnicowane i są ściśle związane z dochodami każdej rodziny i możliwościami finansowymi samych osób starszych. Biorąc pod uwagę średni miesięczny koszt utrzymania, koszt ten ustalany jest corocznie przez samorząd terytorialny

Prywatne domy opieki seniora

Prywatny dom seniora to miejsce tworzone przez ludzi, którzy rozumieją zmieniającą się rzeczywistość i dostosowują swoją ofertę do aktualnego stylu życia. Chcąc zadbać o potrzeby swoich bliskich, z pewnością warto wybrać dla nich taki dom seniora. Wysoka jakość warunków życia i indywidualne podejście do uczniów/podopiecznych. Zakwaterowanie ma gwarantować mieszkańcom poczucie pełnego komfortu. Budując przestrzenie infrastrukturalne dla mieszkańców, prywatne domy opieki stawiają na wysokiej jakości wykończenia i niezbędne udogodnienia, które zachęcają do niezależności. Domy opieki zapewniają seniorom warunki jak najbliżej domu.

 

 

 
 
 

NZOZ PORADNIA POJEZIERSKA
SIERAKOWSKIEGO 67A, 91-324 Łódź
 
tel. 42 611-60-22