Poradnia POZ Łódź
 
 

Poradnia POZ to Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia POZ to pierwszy etap dostępu do możliwości leczenia pacjenta korzystającego z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Takie ubezpieczenie daje możliwość skorzystania z oferty jaką ma poradnia poz łódź, a w tym lekarza pierwszego kontaktu łódź, Jest to podstawowy środek dostępu do opieki w zakresie zdrowia pacjenta i korzystania z przysługujących mu w tym zakresie praw.

Korzystając z POZ nie opłacamy takiej wizyty w placówce, wszystkie czynności są realizowane w ramach opłacanego obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Co oferuje Poradnia POZ Łodź?

Opieka Koordynowana- dodatkowe świadczenia zdrowotne dostępne dla pacjentów z zakresu-kardiologii, endokrynologii, diabetologii, pulmonologii, nefrologi

POZ daje możliwość skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, które należy rozumieć jako wykonywanie przez placówkę wszelkich czynności służących:

 • zachowaniu i poprawie zdrowia
 • ratowania życia

 • W ramach tego pacjent ma dostęp do wielu świadczeń medycznych jak:

 • porada lekarska oraz badania lekarskie w czasie wizyty pacjenta
 • zaopiekowanie się pacjentem w trakcie prowadzonego leczenia
 • przekazywaniem w orzecznictwie opinii o stanie zdrowia pacjenta
 • wykonywaniem przewidzianych w ramach ubezpieczenia badań diagnostycznych
 • przeprowadzaniem działań rehabilitacyjnych
 • udzieleniem możliwości skorzystania z opieki pielęgniarskiej osobom chorym i niepełnosprawnym
 • Do jakich specjalistów ma dostęp pacjent?

  W ramach można skorzystać z wiedzy i doświadczenia:

 • lekarz POZ Łódź, specjalisty medycyny rodzinnej, który diagnozuje i zajmuje się kompleksowym leczeniem każdego członka rodziny
 • lekarza chorób wewnętrznych, internisty, który korzystając z całej wiedzy zaleci leczenie lub skieruje do lekarza o określonej specjalizacji
 • pielęgniarki rodzinnej, która wykona zabiegi pielęgnacyjne przy ranach, zdejmie szwy, zrobi zastrzyki
 • Kogo dotyczy opieka objęta poradnia POZ w Łodzi?

  Poradnia POZ daje możliwość skorzystania wszystkim ubezpieczonym dorosłym osobom od 18 roku życia do osób starszych.

  Prawnie z obowiązku tego zwolnione jest dziecko do 18 roku i mimo braku ubezpieczenia należy mu się opieka lekarza rodzinnego na terenie łodzi.

  Poradnia POZ Łódź, co należy zrobić aby móc z niej korzystać?

  Lekarz pierwszego kontaktu Łódź, lekarz rodzinny Łódź to specjaliści, z których można korzystać w POZ. Do placówki można się zgłosić wypełniając deklarację, w której osoba zainteresowana wybiera swojego lekarza i pielęgniarkę. Można to również przeprowadzić korzystając z internetowego konta pacjenta. Deklarację można zmieniać i czynność ta nie jest obciążona kosztami. Dzieje się tak w przypadku wykorzystania do 2 zmian w deklaracji w ciągu roku, zmiany miejsca zamieszkania, przejściu lekarza na emeryturę czy też zmianie lokalizacji przychodni POZ. Wypełniając deklarację w przychodni poz placówka wprowadza deklarację w system i dane na koncie pacjenta też będą poprawione.

  W deklaracji znajdą się dane pacjenta, przychodni udzielającej świadczeń i pielęgniarki z POZ. Lekarz pierwszego kontaktu Łódź, lekarz rodzinny Łódź może być wybrany w deklaracji, którą można pobrać ze strony Poradnia Pojezierska, wypełnić ją i przyjść do placówki z dokumentem potwierdzającym tożsamość ( dowód osobisty, prawo jazdy, paszport ). Zapis do POZ dokonany zostanie w recepcji od ręki.

  W jakich godzinach mogę skorzystać z POZ?

  Poradnia Pojezierska jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00. W tym czasie pacjent ma możliwość skorzystania z porady lekarskiej czy świadczeń pielęgniarki. Przed wizytą do lekarza należy się zarejestrować do przychodni. Trzeba to zrobić osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 42 611 60 22

  W pozostałych godzinach 18:00 - 8:00 w dniu następnym, w dni wolne i świąteczne, z dostępu do POZ pacjent ma prawo skorzystać bez skierowania w nocnych przychodniach w całym kraju, izb przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy pamiętać, że korzystanie z tej możliwości jest ograniczone do przypadków nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pojawienia się niepokojących symptomów, kiedy zachodzi obawa, że zwłoka może pogorszyć zdrowie i zagrozić życiu. W nagłych i ciężkich przypadkach, gdy pacjent nie jest w stanie sam dojechać do miejsca udzielania pomocy ( np. utrata przytomności ), należy skorzystać z systemu ratownictwa medycznego, czyli wezwać pogotowie.

  Ważne dokumenty i informacje

  Deklaracja wyboru lekarza PDF: pobierz dokument

  Deklaracja wyboru pielęgniarki PD: pobierz dokument)

  Wymagane dokumenty, z jakimi należy się wstawić w naszej poradni są następujące:dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport)

  Opieka lekarska - nasi lekarze

 • Jacek Pluciński - lekarz specjalista medycyny rodzinnej
 • Marcin Wojtczuk - lekarz chorób wewnętrznych
 • Darlena Zmysłowska -Mosakowska - lekarz chorób wewnętrznych
 • Cezary Dolatowski - lekarz chorób wewnętrznych

 • Opieka pielęgniarska w naszej poradni

 • Grażyna Popławska - pielęgniarka rodzinna
 • Katarzyna Modrzejewska - pielęgniarka rodzinna, specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii
 • Marzena Ciszewska Wlazeł - pielęgniarka rodzinna
 • Alicja Kul - pielęgniarka rodzinna

 • Pozostałe informacje

 • Mgr Marcin Pluciński - Marcin Pluciński
 • Mgr Iwona Baryła - administracja

 • Sprawdź także inne usług, jakie oferuje nasze przedsiębiorstwo medyczne, są to między innymi usługi, takie jak: dom seniora, medyczyna podróży oraz diagnostyka i leczenie uzależenień. Zapraszamy!

   

   

   
   
   

  NZOZ PORADNIA POJEZIERSKA
  SIERAKOWSKIEGO 67A, 91-324 Łódź
   
  tel. 507 797 959